De Stichting

De tennisballon in Franeker wordt geëxploiteerd door de Stichting Franeker Wintertennis. Deze stichting is in 2013 speciaal in het leven geroepen om over te gaan tot de aanschaf van een tennisballon om tennis als duursport in Franeker te kunnen faciliteren.

Het statutaire doel van de stichting behelst het op gezonde wijze exploiteren en faciliteren van een wintertennis accommodatie in Franeker.

Daarnaast heeft het bestuur bijzondere aandacht voor efficiëntie en duurzaamheid. Zo is er in de aanschaf van de ballon aanvullend geïnvesteerd in diverse duurzaamheidsaspecten zoals LED-verlichting en een aanvullende isolatiehuid. Een efficiënte aansturing van de ballon en een geavanceerd reserveringssysteem hebben tevens een hoge prioriteit gehad.

Naast een bestuurlijke verantwoording en het voeren van een gezonde exploitatie wordt de Stichting Wintertennis Franeker ieder jaar bijgestaan door een enthousiaste groep vrijwilligers die de op- en afbouw van de tennisballon mede mogelijk maken.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:

Dhr. J.H.A. Warrink – Voorzitter (06-57885511)
Dhr. G. Fokkema – Penningmeester (06-20608177)